Pokud chcete připojit k tiskové zprávě obrázek, můžete jej nahrát, podporuje se pouze formát PNG a rozměr by měl být 200x200px. Obrázek je nepovinný.

1.
2.
Tisková zpráva může být komerčního i nekomerčního charakteru, může obsahovat jeden odkaz a maximální povolená délka je 1000 znaků. Může obahovat html tagy pro nastylizování textu jako například H1-H6, P, STRONG, UL, LI, I, U, DEL, A (pouze jeden odkaz ve zprávě) atp. Nesmí porušovat autorská a jiná práva. Nesmí obsahovat informace nepravdivé a polopravdivé. Tisková zpráva se zveřejňuje po schválení administrátorem. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit tiskovou zprávu bez udání důvodu.
3.

* povinná položka. V případě, že vyplníte nepovinnou položku, bude taktéž zveřejněna!