Machine learning aneb I stroje se dokáží učit

Definic strojového učení je nepřeberné množství a je nesmírně těžké určit tu nejvýstižnější. Nicméně všechny jsou ve své podstatě téměř identické a machine learning tak lze chápat jakožto podoblast umělé inteligence, zabývající se jejím vývojem na základě schopnosti učit se z dat za pomoci využití algoritmů, přičemž za schopnost učit se je zde považováno rozpoznávání a analyzování dat s cílem najít již naučené vzory, včetně následné predikce jejich vývoje a s případným přizpůsobením se změnám.

Kohout M.17.10.2018 20:04:19 https://freebit.cz/ucime-je-rychle-pomoci-ml-machine-learning-aneb-i-stroje-se-dokazi-ucit/